Новости Храмовой Горы (Хадашот Хар аБаит) — о восхождении на Храмовую Гору общины города Кармиэль

מכרמיאל להר הבית עם הדרכה ברוסית

חמישים יהודים דוברי רוסית מכרמיאל עלו בחנוכה להר הבית במסגרת «נקודת מפגש», התרגשו מאו והבטיחו לחזור פעמים רבות ולהביא חברים ובני משפחה

מכרמיאל להר הבית: בכניסה להר הבית, ליד שער המוגרבים

נקודת מפגש הינו ארגון שהוקם על ידי חברים שעלו ממדינות חבר העמים ואשר שם לו למטרה ליצור מרחב תרבותי לאנשים בעלי מגוון דעות ואשר השיח היהודי נמצא במרכזו.

הארגון פועל בקרב יהודים דוברי רוסית ומפיץ תורה ברבים, הוא פתוח לשומרי מצוות ולכאלה שאינם שומרי מצוות ללא כל תנאי.
במסגרת פעילותו הצליח הארגון להביא יהודים רבים להר הבית. לא כל העולים הינם יהודים הרואים עצמם מחויבים להלכה, אולם בם מקבלים על עצמם את «כללי ההתנהגות» הנדרשים מיהודי שעולה להר הבית, כפי שמציגים בפניהם פעילי הארגון. כללי אלו כוללים טבילה כדת ודין במקוה או מעיין, שמירה על כללי מורא מקדש וכניסה למקומות המותרים לטמאי מת בלבד.
ביום השמיני של חנוכה — «זאת חנוכה» עלו במסגרת הארגון חמישים יהודים מכרמיאל, אשר הקפידו על כל כללי ההלכה.

מכרמיאל להר הבית: בצד הפנימי של הכותל המערבי

בין מארגני העליה היו פעילים ותיקים ב»נקודת מפגש», שבנוסף לפעילותם בארגון, הם נמנים על העולים המסורים להר הבית. ניתן לציין את ד»ר מאיר אנטופולסקי ואשתו אנה מנוקדים, מיכאל ברוק ממודיעין ומורה הדרך יצחק פישלביץ מקרית ארבע.

התמונות שלהן צולמו על ידי אניה אנטופולסקי ועולים נוספים, ניתן להבחין בהן במגון העולים מצד אחד ובהקפדה שלהם על דיני מורא מקדש (ללא נעלי עור, לבוש צנוע, ללא קלות ראש).
על אף שיכלו לנהוג אחרת, הקפידו העולים להזדהות כיהודים שומרי מצוות. המשטרה הפרידה אותם לשתי קבוצות בנות 25 איש כל אחת, לא אפשרה להם להתעכב והאיצה בהם לסיים את הסיבוב במהירות. לקבוצה השניה לא ניתן לערוך סיבוב מלם וחבריה נאלצו לפנות שמאלה וגורשו תוך עשר דקות משער השלשלת המרוחק עשרות מטרים משער המוגרבים, דרכו נכנסו.
העולים שהגיעו, כאמור, מכרמיאל התרגשו מאוד מהעליה והבטיחו לחזור להר הבית לעליות נוספות עם עוד חברים ובני משפחה.

מכרמיאל להר הבית: ביציאה הכפויה מהר הבית, ליד שער השלשלת

מכרמיאל להר הבית: ביציאה הכפויה מהר הבית, ליד שער השלשלת

מכרמיאל להר הבית: ביציאה הכפויה מהר הבית, ליד שער השלשלת