נקודת מפגש – שדה תרבותי יהודי, מפגש הגישות השונות

ליצירת קשר — mimosa4@gmail.com

אודותינו

מטרתה של עמותת «נקודת מפגש» היא יצירת מרחב תרבותי, ובו יהודים (ולא רק) בעלי דעות שונות יוכלו לשמוע אחד את השני, לשמוע ולהישמע.
אנו רוצים ליצור שדה תרבותי, ובו הנושאים היהודיים יהפכו לבסיס אמתי לדו שיח, חשיבה והתפתחות רוחנית של כולם — דתיים וחילונים כאחד. בשדה תרבותי זה אנו מקווים להגיע לפתרון הבעיות הפוליטיות, החברתיות, הדתיות והמוסריות, העומדות לפתחנו בימים אלה.
אם זאת אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאירועים היסטוריים של מאה אחרון – חזרת עם לארצו, מדינה עצמאית, שחרור ירושלים וחבלי מולדת היסטוריים – לא יכולה שלא לעמוד במרכז מחשבה יהודית בדורנו, גם בארץ וגם בתפוצות.
אנין אנחנו מחפשים «להחזיר בתשובה» משהו כי רואים במהלכים כאלו עניין אישי מאוד. אנחנו כן שואפים לכך שחוסר ידע על יהדות לא יהווה מחסום לכל אחד ולדוברי רוסית בפרט.
לציבור שומרי המצוות «נקודת מפגש» מציעה אפשרות של מבט חדש ועדכני על היהדות. אנו פונים לכל אותם האנשים, אשר גם אם מאמינים בנצחיותה ושלמותה של התורה בכל זאת מוכנים להכיר בכך, שזרם היהדות, אליו הם שייכים, אינו ממצא את התורה כולה.
נקודת מפגש פונה בשלב ראשון לאנשים, ששפת אמם היא רוסית. אך יחד עם זאת, ככל שעובר הזמן, עברית באופן טבעי תופסת מקום יותר ויותר מרכזי בפעילותינו. בעתיד אנו מתכוונים לפנות גם לציבור הישראלי הכללי וליצור דו-שיח תרבותי פורה בין השדה התרבותי היהודי-רוסי ובין השדות התרבותיים האחרים בישראל.
נקודת מפגש – ארגון יהודי, אך יותר מפתוחה גם בפני הלא יהודים, החיים בארץ ומחוצה לה. כמו כן לכל צורך פרקטי מבחינתנו יהודי זה מי שמגדיר את עצמו ככזה.
:אנו מובילים את פעילותינו במספר תחומים
.1

פרויקט הסיורים. מטרה: להכיר לציבור דוברי הרוסית בישראל את ארץ ישראל, עם דגש מיוחד על יהודה, שומרון וירושלים. אנו רוצים לתת לציבור המשתתפים את ההזדמנות לגעת במקורות ההיסטוריה היהודית, להרגיש את הקשר לארץ, וכן אחדות העבר וההווה של הארץ שלנו. במסגרת

פרויקט זה יוצאים עד 50 סיורים בשנה, בהם משתתפים סך הכול אלפי אנשים

.2

הר הבית. נושא זה בשבילינו הם אחד האפיקים החשובים ביותר של עבודתנו. בשלשת השנים האחרונות הצלחנו להביא להר הבית עשרות קבוצות לעלייה בהתאם לכללי הלכה. מטרתה של פעילות זו היא ראיית מקום המקדש והר הבית בתור מרכז, המאחד את העם, ללא כל קשר לדעות פוליטיות, סגנון חיים וארץ המוצא. באתר שלנו רוכז חומר רב מוד על הר הבית ובית המקדש – היסטורי, ארכיאולוגי, דתי – שאין כדוגמתו בכל מקום אחר. על הספר שהוצאנו על הר הבית ראה בהמשך.

.3

הוצאת ספרים. עד כאן הוצאו ספרים הבאים

.1     

תרגום רוסי (עם תוספתו והרחבה) של מדריך טיולים ביש»ע – «יש»ע זה פאן«

.2     

ספר הדרכה על הבית – ראשון מסוגו בהיסטוריה. הספר נכתב ברוסית, תורגם לעברית ואנגלית, ועוד תרגומים כרגע בעבודה.

.3     

הגדת פסח של נקודת מפגש, ברוח זמנים של אתחלתא דגאולה. כולל שתיית חמישה כוסות, תוספות אחרים קשורים לארץ ישראל וגאולה. כמו כן כוללת סדר מפורט של סעודת משיח ביום אחרון של חג הפסח.

.4

סמינרים של סופי שבוע. המטרה: גיבושם של האנשים שכבר לוקחים חלק בעבודתנו, וכן שיתוף אנשים חדשים. בסמינרים אלה אנו דנים בבעיות אקטואליות כדי ללבן סוגיות שונות בחיי המדינה ולבחון את האפשרות להשפיע על הנעשה. כמו כן סמינרים אלה מביאים לפעילות משותפת, כגון שתילת עצים בישובים אחדים ועוד.

.5

עזרה פעילה להתיישבות גם עזרה פיזית בשטילת עצים, בנייה וכו’, וגם עזרה בשיווק מוצרי חקלאות.

.6

הכרות ודו שיח עם אכלוסיה ערבית ביש»ע. נושא זה שנוי מאוד במחלוקת בתוך ארגון ובקרב תומכיו. עם זאת נראה לנו שאין מנוס, עם כל הגבלות ביטחוניות ופסיכולוגיות, ממגע ישיר עם שכנינו בחיפוש אחרי פטרונות כאלה או אחרים. הבסיס לדו שיח זה – קודם כל כבוד הדדי, שלילת טרור ואלימות, והכרה כן בזכויות עם יהודי בארצו וכן זכויות אדם של כל תושבי הארץ.

.7

הופעות, בעיקר הופעות רוק, באזור יהודה ושומרון. ההופעות מיועדות כן למשוך ציבור חדש, צעיר, ברובו חילוני ליש»ע, וכן לגוון חיי תרבות באזורים אלו. עד עכשיו הופקו שלוש הופעות של להקות בעלי שם מרוסיה במדבר על יד נוקדים, להם הגיעו מאוד צופים מכל חלקי הארץ ואף מחו»ל.

.8

השתלמויות לסטדנטים מחו»ל. שיתוף פעולה פורה עם אחד ממוסדות השכלה גבוה החשובים, אקדמיה לניהול במוסקבה, הביאה להשתלמות בארץ של עשרות מסטודנטים שלהם. המטרה היא קודם כל הכרת השגים רבים של מדינת ישראל אך גם כן הדגש המיוחד הושם על התיישבות ביש»ע.

.9

ארגון מרכזי לימוד תורה בערים שונות בארץ. מטרתם: מפגש בין דתיים לחילונים לצורך לימוד משותף. לימוד המקורות היהודיים החשובים ביותר, כגון תנ»ך, גמרא, מדרש, ספר הזהר, מקורות חסידיים ועוד. מטרתנו היא להרגיש את חשיבותם של המקורות האלו גם בדורנו.

.10

ארגון מפגשים עם אנשים מעניינים: מטרתה של פעילות זאת היא ניסיון לצאת אל מעבר לחבורה דוברת הרוסית ולגעת בתהליכים אינטלקטואליים ורוחניים בחלקים אחרים של החברה הישראלית.

נקודת מפגש פתוחה לשיתוף פעולה עם כל גורם שחולק איתנו לפחות חלק מערכים שלנו.