Внимание! На сайте Места встречи ведутся работы. Некоторые материалы и сервисы  могут быть временно недоступны! Внимание! На сайте Места встречи ведутся работы. Некоторые материалы и сервисы  могут быть временно недоступны! 


 

עלו ההר

מדריך סיורים בהר הבית

 

 

 

לראשונה יוצא לאור מדריך סיורים בהר הבית הכולל את הלכות העלייה אל ההר. זהו אירוע חשוב מאין כמוהו הן לישראלים והן לתיירים, שהרי הר הבית הוא לב ליבה של ההיסטוריה היהודית בת אלפי השנים.

בספר זה ניסינו לָראשונה להגיש לַמבקר סקירה היסטורית של המקום המיוחד הזה. הספר סוקר את ההיסטוריה של הר הבית למִן היום שבו עקד כאן אברהם את יצחק בנו על-גבי המזבח, דרך רכישתו על ידי דָוִד המלך בשם כל ישראל, עד לַיום בו שב עמֵנו אל ההר ואיחד את ירושלים מחדש.

סיפורה של העיר כולל תקופות אור של בניין מפואר, וגם ימי חושך וטרגדיה של הרס וחורבן. בַּספר ניסינו לתאר תמונה מורכבת של העליות והמורדות הללו.

בספר כלולים סקירה היסטורית, תיאור של מסלול סובב שערים ומסלול עלייה להר הבית, צילומים של רוב נקודות ציון, מפות, שחזור של כמה בנינים מתקופת בית שני, המלצות של הלכה והמלצות מעשיות למבקר.

הספר זכה לברכה של רב שלמה ריסקין, רבה של אפרת, של שר זאב אלקין, וגם של נציגים של נצרות ואסלם המתון.

מהדורה רוסית יצא לפני מהדורה העברית והספיקה לקבל תגובות טובות מאוד ממורי דרך ומקהל הרחב. במקביל למהדורה העברית יוצאת גם מהדורה האנגלית של הספר.

אנו תקווה שספר זה יעזור להביא אתכם להר הבית, ושביקורכם בהר הבית יעניק לכם השראה אמִתית ותחושת רוממות, ותשאבו ברכה מכל אשר תרגישו כאן!

 להזמין עכשיו – הספר מופיע בחמש שפות